Coaching

Coaching

Persoonlijke ontwikkeling is een continue proces in het bedrijfsleven. Leren reflecteren, leren omgaan met feedback en tegenslag. Leren omgaan met collega’s die andere normen en waarden hanteren.

Aan het ontwikkelen van vaardigheden ten gunste van het bedrijfsproces wordt in de meeste bedrijven wel aandacht besteed. Wat minder aandacht krijgt, is het persoonlijke welzijn van de medewerkers. Terwijl het een gegeven is, dat als een medewerker in de privésfeer problemen ervaart, dit zijn weerslag heeft op de uitoefening van zijn of haar functie.

Bij Agritraining is aandacht voor beide. Het één kan niet zonder het ander. Als u floreert in het werk, heeft dat een positieve weerslag op het privéleven. Als u rust ervaart in de privésituatie, kunt u vanuit rust uw functie uitoefenen en dealen met veranderende omstandigheden.

Coaching voor professionals

De lat ligt hoog voor iedere specialist in de agrarische sector. De werkgever stelt hoge eisen, de boer minimaal net zoveel. Zie het maar in balans te houden. Werk en privé, privé en werk. Geen gemakkelijke uitdaging. Coaching is gericht op het creëren van een balans, waar jij je goed bij voelt. Geen trucjes of time-managementtraining, maar voor jezelf helder krijgen hoe jij in het leven wilt staan, waar jouw grenzen liggen en hoe je met behoud van de verbinding, je eigen koers kunt varen. Zodat jij bepaalt hoe je met de omstandigheden omgaat in plaats van dat de omstandigheden bepalen hoe het met jou gaat.

Meer informatie 

Coaching voor leidinggevenden

Als leidinggevende heb je een bijzondere positie in het bedrijf. Een mooie rol, maar ook een moeilijke rol. Enerzijds is er de directie met wensen en grenzen en anderzijds is er je team. De directie stelt hoge eisen, het is aan jou om de personeelskosten binnen de perken te houden, resultaten te boeken en de omzet mag vooral niet dalen, ook al werken we in een krimpende markt. Tegelijkertijd loopt je team op de tenen en ervaart de druk vanuit de sector. Medewerkers kiezen voor een nieuwe werkomgeving en ervaren nieuwe medewerkers zijn schaars.

Met wie kan je nu werkelijk over je dilemma’s sparren, over je worstelingen, over je voorkeur voor of afkeer tegen bepaald gedrag van de mensen om je heen. Wie benut je om je gedachten te rangschikken, zodat je een brede blik houdt op de ontwikkelingen. Of het nu voor de wind gaat of juist tegen zit, in alle gevallen is het aan te raden om regelmatig op jezelf te reflecteren, voor jezelf helder te krijgen, hoe je met wisselende situaties omgaat. Maar ook hoe je omgaat met collega’s die het om privéredenen zwaar hebben of door omstandigheden beperkt of niet meer inzetbaar zijn.

Het team van Agritraining staat voor je klaar om je te spiegelen, te confronteren en je te laten reflecteren. Maar ook om je de ruimte te geven om gewoon eens even van je af te praten, even stoom afblazen en je gedachten te rangschikken. Of je nu af en toe behoefte hebt aan een gesprek of regelmatig, Het maakt ons niet uit, het gaat erom dat jij een gezonde blik houdt op je taak en team, waardoor je met  plezier naar je werk blijft gaan en ook met plezier thuis komt.

Meer informatie