Coaching

Coaching

Persoonlijke ontwikkeling is een continue proces in het bedrijfsleven. Leren reflecteren, leren omgaan met feedback en tegenslag. Leren omgaan met collega’s die andere normen en waarden hanteren.

Altijd een coach tot je beschikking

  • Voor een vast bedrag onbeperkt toegang
  • Professionele individuele ondersteuning
  • Ontzorg het management
  • Creëer erkenning en betrokkenheid
  • Verlaag uitval vanwege mentale problematiek

Aandacht voor persoonlijke welzijn van de medewerkers

Aan het ontwikkelen van vaardigheden ten gunste van het bedrijfsproces wordt in de meeste bedrijven wel aandacht besteed. Wat minder aandacht krijgt, is het persoonlijke welzijn van de medewerkers. Terwijl het een gegeven is, dat als een medewerker in de privésfeer problemen ervaart, dit zijn weerslag heeft op de uitoefening van zijn of haar functie. Bij Agritraining is aandacht voor beide. Het één kan niet zonder het ander. Als u floreert in het werk, heeft dat een positieve weerslag op het privéleven. Als u rust ervaart in de privésituatie, kunt u vanuit rust uw functie uitoefenen en dealen met veranderende omstandigheden.


Coaching voor professionals

De lat ligt hoog voor iedere specialist in de agrarische sector. De werkgever stelt hoge eisen, de boer minimaal net zoveel. Zie het maar in balans te houden. Werk en privé, privé en werk. Geen gemakkelijke uitdaging. Coaching is gericht op het creëren van een balans, waar jij je goed bij voelt.

Geen trucjes of time-managementtraining, maar voor jezelf helder krijgen hoe jij in het leven wilt staan, waar jouw grenzen liggen en hoe je met behoud van de verbinding, je eigen koers kunt varen. Zodat jij bepaalt hoe je met de omstandigheden omgaat in plaats van dat de omstandigheden bepalen hoe het met jou gaat.

Meer informatie 


Coaching voor leidinggevenden

Als leidinggevende heb je een bijzondere positie in het bedrijf. Een mooie rol, maar ook een moeilijke rol. Enerzijds is er de directie met wensen en grenzen en anderzijds is er je team. De directie stelt hoge eisen, het is aan jou om de personeelskosten binnen de perken te houden, resultaten te boeken en de omzet mag vooral niet dalen, ook al werken we in een krimpende markt. Tegelijkertijd loopt je team op de tenen en ervaart de druk vanuit de sector. Medewerkers kiezen voor een nieuwe werkomgeving en ervaren nieuwe medewerkers zijn schaars.

Meer informatie