Communicatietraining

Communicatietraining

Het netwerk rondom de boer speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een krachtige en (financieel) gezonde sector. Waar vroeger vooral kennis verwacht werd van de adviseur, is de relatie tegenwoordig veel meer gericht op het zijn van een sparringpartner en het onderhouden van een gelijkwaardige relatie.

Communiceren op diepere lagen

Het doel van onze trainingen is dat de contactpersoon van de agrariër vaardigheden verwerft om de boer een laag dieper te laten kijken. U leert de boer begeleiden in het creëren van een open houding, vanuit eigen verantwoordelijkheid, bewustwording en zelfreflectie. Hierdoor ontstaat volwassen communicatie met het agrarische netwerk en de kritische consument. Luisteren en vragen stellen in plaats van verdediging of aanval. Dialoog in plaats van monoloog.

Zelf ervaren maakt bespreken makkelijker

Om vanuit een gelijkwaardige positie het gesprek aan te gaan met de boer is zelfinzicht een voorwaarde. Het zelf doorleven van kennis, werkvormen en methodieken op het gebied van soft skills, verlaagt de drempel om het bespreekbaar te maken met de omgeving. “Leren door te reflecteren” is de basishouding. De opzet van de training is dat zowel de theorie als de praktijk door de adviseur één op één toegepast kan worden in de dagelijkse activiteiten. Hierdoor zal de training een duurzaam karakter krijgen.

Interactieve trainingsdagen met veel praktijkvoorbeelden

De trainingsdagen zijn interactief opgezet, de deelnemers integreren de stof middels belevend leren. Zowel de theorie als de praktijk zullen gebaseerd zijn op actuele casussen uit de agrarische sector. De training wordt gegeven vanuit de belevingswereld, kenmerkende problematiek en specifieke thema’s die spelen in de agrarische sector. De trainers beschikken over een symbolische gereedschapskoffer die vol zit met interventies en werkvormen. De trainingen zullen dynamisch zijn, inspelend op wat er leeft in de groep.

Individuele scholing

Bent u als zelfstandig adviseur actief in de agrarische sector? Zou u wel wat meer basis willen geven aan uw gespreksvoering met de agrarisch ondernemer? En is uw bedrijf niet van dusdanige omvang om samen met uw collega’s een groepstraining bij ons te volgen? Agritraining biedt naast groepstrainingen, ook individuele trainingen aan. Meer informatie vindt u op de pagina Individuele scholing.