Communicatietraining

Communicatietraining

Het netwerk rondom de boer speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van een krachtige en (financieel) gezonde sector. Waar vroeger vooral kennis verwacht werd van de adviseur, is de relatie tegenwoordig veel meer gericht op het zijn van een sparringpartner en het onderhouden van een gelijkwaardige relatie. Dat vraagt om andere vaardigheden.

De communicatietraining is bedoeld voor teams van agrarisch adviseurs, dierenartsen, bedrijfsverzorgers, relatiebeheerders etc. Samen kijken we welke vaardigheden uw team wil ontwikkelen. Het trainingsprogramma is altijd op maat. Afhankelijk van de behoefte stemmen we de modules en het aantal trainingsdagen af.

  • In-company training op maat – aansluitend bij de behoeften van uw team
  • Kleine groepen van maximaal 10 personen, dus volop aandacht voor de persoonlijke beleving
  • Boordevol praktijkcasussen rechtstreeks van het boerenerf
  • Ervaren en goed opgeleide trainers die zelf ook aan tafel zitten met agrarisch ondernemer

Neemt u gerust en vrijblijvend contact op. Wij denken graag met u mee!

Interactieve trainingsdagen met veel praktijkvoorbeelden

De trainingsdagen zijn interactief opgezet, de deelnemers integreren de stof door middel van belevend leren. Zowel de theorie als de oefeningen zijn gebaseerd op actuele casussen uit de agrarische sector. De training wordt gegeven vanuit de belevingswereld, kenmerkende problematiek en specifieke thema’s die spelen in de agrarische sector. De trainers beschikken over een symbolische gereedschapskoffer die vol zit met interventies en werkvormen. De trainingen zijn dynamisch en spelen in op wat er leeft in de groep.

Om vanuit een gelijkwaardige positie het gesprek aan te gaan met de boer is zelfinzicht een voorwaarde. Het zelf doorleven van kennis, werkvormen en methodieken op het gebied van soft skills, verlaagt de drempel om het bespreekbaar te maken met de omgeving. “Leren door te reflecteren” is dan ook de basishouding.

Individuele scholing

Bent u als zelfstandig adviseur actief in de agrarische sector? Zou u wel wat meer basis willen geven aan uw gespreksvoering met de agrarisch ondernemer? En is uw bedrijf niet van dusdanige omvang om samen met uw collega’s een groepstraining bij ons te volgen? Agritraining biedt naast groepstrainingen, ook individuele trainingen aan. Meer informatie vindt u op de pagina Individuele scholing.

Meer weten of interesse in een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.