Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Een hecht team creëren én behouden is een hele uitdaging voor het agrarische bedrijfsleven. Samenwerken vanuit vertrouwen en een langdurige relatie is niet altijd meer vanzelfsprekend. De aanwas van jonge mensen is beperkt en medewerkers vertrekken sneller naar de concurrent dan vroeger.  Voorkomen is beter dan genezen. Dit voorkomt echter niet dat er soms spanningen ontstaan op de werkvloer.

Een vertrouwenspersoon kan helpen bij onderlinge spanningen 

Het beschikbaar hebben van een vertrouwenspersoon voor je werknemer kan verzuim voorkomen. Dat is niet niks, want een medewerker die zich ziek meldt vanwege psychische klachten verzuimt gemiddeld 57 dagen lang.  Als een werknemer met een werkgerelateerd dilemma worstelt en dit niet (direct) met zijn leidinggevende wil of kan bespreken, heeft dit grote invloed op zowel de inzet als de effectiviteit van de betreffende werknemer.

Onafhankelijke en onpartijdige bemiddeling

Als vertrouwenspersoon bieden we onafhankelijke en onpartijdige begeleiding en bemiddeling, wat in de basis start met een luisterend oor. De werknemer kan bij ons, in een veilige omgeving, zijn verhaal kwijt over ongewenste ervaringen. Omdat wij als externe partij de rol van vertrouwenspersoon op ons nemen, is er geen sprake van belangenverstrengeling en kan de werknemer in alle vrijheid en veiligheid zijn of haar verhaal kwijt. Wij luisteren, ordenen gedachten, spiegelen en kijken samen met de werknemer hoe hij/zij zelf de regie over de situatie weer kan krijgen. Wij kunnen de werknemer handvatten bieden voor mogelijke oplossingen. Of de werknemer daar gebruik van maakt, bepaalt diegene zelf. Een vertrouwenspersoon lost de problemen niet op, maar begeleidt de werknemer naar een eigen oplossing. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij leidinggevenden en management bij het voorkomen van en omgaan met ongewenste situaties.

Arbowet: werkgever is verantwoordelijk voor een veilig werkklimaat

Hoewel het hebben van een vertrouwenspersoon niet wettelijk verplicht is, is er wel een wijziging van de Arbowet in behandeling bij de Tweede Kamer. Deze wijziging zegt dat u als werkgever de toegang tot een vertrouwenspersoon voor uw werknemers moet regelen. Volgens de Arbowet is de werkgever namelijk verplicht om goed voor het personeel te zorgen. De werkgever moet hen beschermen tegen lichamelijke, psychische en sociale klachten. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Denk aan stress door te hoge werkdruk, maar ook door bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen.

Informeert u gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden voor onze dienstverlening als vertrouwenspersoon. Wij denken graag met u mee!