Coaching voor leidinggevenden

Coaching voor leidinggevenden

“Het is eenzaam aan de top”

Daar sta je dan met al je goede bedoelingen, de directie legt je targets op en verlangt omzetstijging. Je team klaagt over te hoge verkoopprijzen en de krimpende markt. De directie beknibbelt op personeelskosten en je team vraag om versterking. Je wil het voor iedereen goed doen en als je niet oppast doe je het vervolgens voor niemand goed. Je wilt de sfeer bewaken en tegelijkertijd resultaten boeken. Je wil niet als een schoolmeester je werk doen, maar je accepteert ook niet dat er een loopje met je genomen wordt.

Het geheel is meer dan de som der delen

Je team doet er alles aan om de klant zo optimaal mogelijk te voorzien van kennis en handvatten. Je team vangt ook de klappen op als het onderweg tegenzit. Het is aan jou om je team te helpen om hier iedere keer weer een win-winformule van te maken. Dat dit eenvoudig te leren valt, is een utopie. Want waar de ene medewerker de behoefte heeft om alles met je af te stemmen, wil de ander vrij gelaten worden. De rol van een leidinggevende gaat dus niet alleen maar om ‘jezelf zijn’. Het is een enorme uitdaging om de behoeften in je team helder te hebben en daar met behoud van zelfrespect, op aan te sluiten.

Verbinding, vertrouwen, verantwoordelijkheid

Als de relatie tussen jou en je team goed is, zegt dat nog niets over de relaties binnen het team. Wrijving binnen het team zorgt voor individualisme. Als een ieder zijn eigen plan gaat trekken, ondermijnt dat de verbinding, het vertrouwen en het verantwoordelijkheidsgevoel. Kunstmatig lijkt het dan nog wel gezellig, maar de realiteit is dat de kracht van de samenwerking is verdampt. Zie er als leidinggevende maar weer een geheel van te maken.

Een goede leidinggevende kent zichzelf het beste

Met wie kan je nu werkelijk over je dilemma’s sparren, over je worstelingen, over je voorkeur voor of afkeer tegen bepaald gedrag van de mensen om je heen. Wie benut je om je gedachten te rangschikken, zodat je een brede blik houdt op de ontwikkelingen. Of het nu voor de wind gaat of juist tegen zit, in alle gevallen is het aan te raden om regelmatig op jezelf te reflecteren, voor jezelf helder te krijgen, hoe je met wisselende situaties omgaat. Maar ook hoe je omgaat met collega’s die het om privéredenen zwaar hebben of door omstandigheden beperkt of niet meer inzetbaar zijn.

Het team van Agritraining staat voor je klaar om je te spiegelen, te confronteren en je te laten reflecteren. Maar ook om je de ruimte te geven om gewoon eens even van je af te praten, even stoom afblazen en je gedachten te rangschikken. Of je nu af en toe behoefte hebt aan een gesprek of regelmatig, Het maakt ons niet uit, het gaat erom dat jij een gezonde blik houdt op je taak, waardoor je met  plezier naar je werk blijft gaan en ook met plezier thuiskomt.