Gesprekstechnieken – basishouding

Een goede basishouding om een gelijkwaardig gesprek te voeren

Niet alle gesprekken lopen lekker, vaak omdat er emoties of weerstand meespelen. Dat kan spontaan gebeuren, maar ook bij een gepland gesprek. Je kunt daar dan behoorlijk tegen opzien. Een gesprek met een kritische ondernemer, een rebelse zoon, of een pamperende partner die de gemoederen telkens weer sust. Je weet dan dat het ‘lastig’ wordt en dat je goed moet opletten om professioneel te blijven reageren. Hieronder vind je 10 tips voor een goede basishouding waarmee je een lastig gesprek in goede banen leidt en gelijkwaardig communiceert.

10 tips voor écht contact met de ander

  1. Zorg voor een ontspannen sfeer. Wees vriendelijk en rustig.
  2. Geef al je aandacht aan de ander. Zorg voor een rustige omgeving, waarbij je niet gestoord wordt. In de kantine of aan de keukentafel is het risico dat je toch gestoord wordt, groter. Bedenk of dat vervelend is en overleg eventueel of er een andere geschikte plek is voor het gesprek.
  3. Bereid het gesprek goed voor. Bedenk van tevoren hoe jij de situatie beleeft, wat je voelt en wat je wilt.
  4. Vraag hoe de ander de situatie beleeft, wat hij voelt en wat hij wil.
  5. Toon begrip voor de situatie van de ander en voor zijn argumenten of opvattingen. Om begrip te hebben, hoef je het er niet mee eens te zijn.
  6. Bedenk samen een oplossing en accepteer die, ook als het niet je eigen keuze zou zijn. Mensen volgen het liefst hun eigen advies. Zorg er dus voor dat het een oplossing is die door de ander gedragen wordt.
  7. Als de ander zichzelf herhaalt, heeft hij het gevoel dat je hem niet begrijpt. Laat merken dat je hem wel begrepen hebt door samen te vatten: ‘Ik begrijp dat…’, ‘Als ik het goed hoor..
  8. Weerstand is een vorm van betrokkenheid. Wat jij ziet als weerstand, zou de ander zelf nooit zo noemen. Wees geïnteresseerd in wat de ander je te vertellen heeft. Misschien kan je er wat van opsteken en in ieder geval voelt de ander zich gehoord.
  9. Herhaal in je eigen woorden wat de ander jou verteld heeft. Geef hem de gelegenheid misverstanden weg te nemen.
  10. Gebruik ik-boodschappen. De ander voelt zich dan minder aangevallen. Het nodigt de ander uit om begrip voor jouw kant van de zaak op te brengen. Jij-boodschappen lokken tegenargumenten en discussie uit.

Meer leren over gesprekstechnieken? In de communicatietraining komen nog veel meer thema’s aan bod, zoals omgaan met emoties en weerstanden, familiebanden en balans tussen werk en privé.