Interview met agritrainer Didi: adviseurs leren omgaan met moeilijke gesprekken

Interview met agritrainer Didi: adviseurs leren omgaan met moeilijke gesprekken

Interview met agricoach Didi over training aan adviseurs en erfbetreders - Melkveebedrijf juni 2023

Agrarisch trainer Didi Stoltenborg is door vakblad ‘Melkveebedrijf’ uitgebreid geïnterviewd over de ondersteuning die het team van Agritraining biedt aan agrarische adviseurs en erfbetreders. Steeds vaker krijgen adviseurs te maken met emoties aan de keukentafel. Door middel van trainingen leren ze hier beter mee om te te gaan, met als doel: gesprekken op een goede manier afsluiten. 

“Een agrarisch ondernemer is vaak genegen om over de eigen grenzen heen te gaan. Er is altijd iets belangrijker dan jezelf. De dieren die aandacht vragen. Het gewas dat de grond in moet of geoogst moet worden. Eigen behoeften worden gemakkelijk aan de kant gezet en het gevaar bestaat dat je te weinig stilstaat bij wat je zelf wilt”

Investeren in jezelf: het fundament van je bedrijf

Een veehouder investeert in het bedrijf, maar vaak niet in zichzelf. Terwijl jezelf het fundament van het bedrijf bent. Als je daardoor niet lekker in je vel zit, functioneer je niet. Dat is niet goed voor het bedrijf, maar zeker niet goed voor jezelf.

“Familiepatronen kunnen ervoor zorgen dat een veehouder niet tot zakelijke beslissingen komt omdat hij bang is dat dit voor wrijving zorgt. Dat kan in gesprekken met adviseurs tot uiting komen in emoties  of in ongemakkelijke situaties tussen familieleden.”

Leren omgaan met emoties tijdens moeilijke adviesgesprekken

Wij willen adviseurs helpen in deze situaties juist te handelen, de juiste vragen te laten stellen en net dat laagje dieper op te zoeken. Hoe vaak komt het niet voor dat een moeilijk gesprek ervoor zorgt dat zowel de veehouder als de adviseur na afloop met een slecht gevoel blijven rondlopen? Door het als adviseur juist aan te pakken, kun je dit voorkomen en het gesprek goed afsluiten.

Lees hier het volledige interview (PDF) »