Dronten, Flevoland

Verbinding in en om de agrarische sector

Studentenvereniging USRA - Aeres Agrarische hogeschool
Agritraining heeft een bijdrage geleverd aan het lustrum van studentenvereniging USRA van Hogeschool Aeres. Bewuste keuzes maken in wie we willen zijn, wat we willen doen en hoe we in het leven willen staan, zorgt ervoor dat we de verbinding behouden met de wereld om ons heen.

Lees de recensie van Willem van Tilburg, Voorzitter Dagelijks Bestuur USRA »