Studiedagen voor docenten

Studiedagen voor docenten

In de agrarische sector is persoonlijke ontwikkeling niet altijd een vanzelfsprekendheid. Generaties lang stond persoonlijke ontwikkeling gelijk aan hard werken. Als je een harde werker was, had je het goed gedaan en kon je rekenen op de goedkeuring van de omgeving. De tijden zijn echter veranderd.

Het opleidingsniveau is hoger dan in het verleden en buitenlandse stages worden gestimuleerd. De vriendenkring bestaat niet meer slechts uit boeren en de buren zijn niet meer vanzelfsprekend boer. De jonge afgestudeerde boer werkt veelal eerst buiten de deur, alvorens het stokje thuis over te nemen.

Dit vraagt compleet andere competenties en vaardigheden van de jonge boer en zijn netwerk waaronder het loonwerk (groen, grond en infra). Zelfreflectie, bewustwording van impact van eigen gedrag, en communiceren vanuit de volwassen rol worden steeds belangrijkere vaardigheden voor de student van de 21e eeuw.

Zelfinzicht is een voorwaarde om anderen te kunnen begeleiden

Om studenten te kunnen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling is zelfinzicht een voorwaarde. Het zelf doorleven van kennis, werkvormen en methodieken op het gebied van de soft skills, verlaagt de drempel om het te doceren aan de studenten. “Leren door te reflecteren” is de basishouding. De opzet van de training is dat zowel de theorie als de praktijk door de docenten op een eenvoudige wijze vertaald kan worden naar de studenten. Hierdoor zal deze training een duurzaam karakter krijgen.

Een laag dieper kijken

Het doel van onze trainingen is dat de docent vaardigheden verwerft om de student een laag dieper te laten kijken. De student begeleiden in het creëren van een open houding vanuit eigen verantwoordelijkheid, bewustwording en zelfreflectie. Waardoor volwassen communicatie ontstaat met zijn of haar toekomstige agrarische netwerk en de kritische consument. Luisteren en vragen stellen in plaats van verdediging of aanval. Dialoog in plaats van monoloog.

Lespakketten en studiedagen

Wij hebben  verschillende lespakketten ontwikkeld, zowel in losse modules als in een reeks van meerdere studiedagen. Daarnaast denken we ook graag mee over uw specifieke wensen. Neemt u gerust vrijblijvend contact op!

“Een van de sprekers tijdens de Expeditie Bedrijfsopvolging was Paulien Hogenkamp. Op een geanimeerde wijze lukte het Paulien om mensen aan het denken te zetten over het eigen gedrag. Het gedrag van anderen verandert pas als je jezelf anders opstelt. En zoals Paulien het met praktische voorbeelden uitlegt, is dit ook voor eenieder toepasbaar. Kortom; adviezen waar je wat mee kunt.”

Koos Dekker, docent bedrijfskunde en Agribusiness, HAS Hogeschool Meer ervaringen »