Intervisie

Module 7

Intervisie

Wanneer alle trainingsmodules doorlopen zijn, heeft u de nodige tools in handen om coachende vaardigheden in te zetten in de gespreksvoering met uw agrarische netwerk. Echter, in de praktijk zal blijken dat er nog vaak genoeg een uitdagend of lastig gesprek gevoerd moet worden.

Vaak is er een blijvende behoefte aan reflectie en het onderzoeken van de eigen rol in en bijdrage aan het gesprek, om zo te kunnen blijven leren, ontwikkelen, en te werken aan de eigen gespreksvaardigheden. Om uw opgedane kennis te onderhouden, trainen wij u en uw collega’s in het houden van intervisie.

Intervisie en communicatietrainingen voor adviseurs in het netwerk van agrariers en boeren

Gestructureerd en diepgaand je rol in de situatie analyseren

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen zes tot acht vakgenoten of professionals. Onderwerp van gesprek is een door één van hen ingebrachte casus over het werk vergezeld door een vraag, waar diegene mee worstelt. De inbrenger geeft een korte beschrijving van een situatie waarin hij/zij zelf een actieve rol heeft. Met de intervisievraag wordt bepaald wat hij wil onderzoeken. Het doel van de bijeenkomst is om (in-)zicht te krijgen hoe in deze casus te handelen.

Geen oplossingen of adviezen, maar inzicht

Het belangrijkste kenmerk van intervisie is dat er geen oplossingen of adviezen worden gegeven, maar dat de deelnemers vragen stellen die helpen bij het onderzoeken van de casus. Het verdiepend vragen stellen is een mooie manier om voort te borduren op de gespreksvaardigheden, waarbij een probleem diepgaand onderzocht wordt, in plaats van direct met adviezen of tips te komen. Daarmee wordt er ruimte geboden aan de probleemhouder en blijft de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. Ondersteunen in plaats van redden.

Intervisie: een methode om duurzaam aan jezelf te werken!

Bij intervisie is er geen sprake van een hiërarchische situatie waarbij iemand de leiding heeft. Eén van onze trainers faciliteert de bijeenkomst en gebruikt een intervisiemethode. De deelnemers werken met deze methode en kunnen deze hierna zelfstandig toepassen in de eigen professionele setting. Aan het einde van de intervisiebijeenkomst wordt door alle deelnemers gereflecteerd op de inhoud van de casus. Wat haalt ieder uit deze intervisie en wat wil hij er mee gaan doen? Hierdoor wordt de deskundigheid van de betrokkenen vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.