Omgaan met emoties

Omgaan met emoties

Op een boerderij is bijna alles praktisch. Er is veel denk- en doe-werk. Stilstaan bij de emoties die gepaard gaan met verlies gebeurt bijna niet. Rouwen wordt niet geaccepteerd. Of het nu gaat om een dode koe, een mislukte oogst of  het overlijden van een naaste, het wordt veelal afgedaan met de zin “we moeten verder”. Als adviseur kan het verleidelijk zijn om in deze denkstijl mee te gaan. Op korte termijn stress reducerend, op lange termijn ondermijnend voor de samenwerking.

De agrariër staat onder druk en daarmee de adviseur ook

Verlies van zekerheden rondom de voortzetting van het bedrijf, voldoende inkomsten en het kunnen blijven voldoen aan de vele regels vanuit de overheid, banken en zuivelverwerkers, kruipt onder de huid. Uitspraken als “kop d’r veur”, “sterk zijn”, of “gewoon vergeten” bepalen voor veel mensen in de agrarische sector de wijze waarop ze met emoties omgaan. Emoties kunnen verdrongen worden, maar van binnen stapelen ze zich op, totdat de man met de hamer zich aandient. In de agrarische sector heerst een cultuur van hard werken en je problemen vooral zelf op lossen. Logische reden hiervoor is dat veel werk solistisch is en er daardoor niet altijd hulp van collega’s in geschakeld kan worden. Een voordeel is dat je hierdoor multifunctioneel wordt, van alle markten thuis. Een nadeel is dat in geval van persoonlijke problematiek er ook geen hulp gezocht wordt en het hoofd langzaam maar zeker steeds voller raakt, waardoor in het meest extreme geval, zelfs suïcide een eigen oplossing kan zijn.

Omgaan met emoties is niet altijd makkelijk

Wanneer emoties als blijdschap, angst en verdriet er niet mogen zijn, is het verleidelijk om in boosheid te blijven hangen. Boosheid staat ontwikkeling in de weg. De vele protestacties in de afgelopen jaren zijn hier een voorbeeld van. De boer is boos, voelt zich Calimero en ‘schopt’ vanuit die rol tegen alles en iedereen aan. De dialoog ontbreekt. Op zijn beurt krijgt de adviseur hier op dagelijkse basis mee te maken. De adviseur is specialist op inhoudelijk vlak maar wordt steeds vaker geconfronteerd met boze, neerslachtige of zelfs suïcidale boeren. Daar heb je als adviseur niet mee leren omgaan. De adviseur hoeft geen sociaal werker te worden, maar handvatten om op de juiste manier om te gaan met emoties komen steeds vaker van pas.

“Je kan een ander niet verder helpen, dan je zelf gekomen bent”

In deze training

  • Leer je verschillende fases van verandering herkennen, inclusief de emoties die hierbij horen;
  • Leer je valkuilen bij het omgaan met emoties te herkennen en ervaar je zelf wat (niet) werkt;
  • Krijg je inzicht in jouw eigen manier van omgaan met emoties en wat dit betekent voor jou als professional;
  • Krijg je handvatten voor passende manieren van omgaan met emoties, afhankelijk van de fase waarin de ander zich bevindt;
  • Leer je gevoelens en behoeften bespreekbaar te maken;
  • Leer je inschatten of de ander al toe is aan een toekomstscenario, of nog niet en wat dan te doen.

 

“Met het Food & Agri team van de Rabobank in Twente-Achterhoek hebben we een training onder leiding van Paulien Hogenkamp gevolgd. Zeker de actuele ontwikkelingen in de sector leggen een forse druk op zowel de agrarische bedrijven als op de boer zelf; van het agrarisch ondernemerschap wordt steeds meer gevraagd. Ook wij merken dit in de dagelijkse contacten in de praktijk. Samen met Paulien zijn we als team vol enthousiasme aan de slag geweest met hoe we nog beter oog kunnen hebben voor de persoon en mens achter het bedrijf. Waarmee we ontdekten hoe raak en waardevol de motto’s zijn die Paulien gebruikt: ‘De boer van de toekomst investeert eerst in zichzelf en dan pas in zijn bedrijf’ en ‘Wij helpen om mensen de kop leeg te krijgen’. Het was zeker ook een spiegel voor onszelf; in hoeverre zijn we zelf in balans om het elke dag beter te doen!”

Frits Mulder, directeur Food & Agri, Rabobank Twente Achterhoek Meer ervaringen »