Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

In de agrarische sector is persoonlijke ontwikkeling niet altijd een vanzelfsprekendheid. Generaties lang stond persoonlijke ontwikkeling gelijk aan hard werken. Als je een harde werker was, had je het goed gedaan en kon je rekenen op de goedkeuring van de omgeving. De tijden zijn echter veranderd. Het opleidingsniveau is hoger dan in het verleden en buitenlandse stages worden gestimuleerd. De vriendenkring bestaat niet meer slechts uit boeren en de buren zijn niet meer vanzelfsprekend boer.

Van adviseur naar sparringspartner

Dit vraagt compleet andere competenties en vaardigheden van de jonge boer en zijn netwerk. Hard werken alleen is niet meer voldoende. De rol van boer verschuift steeds meer van dierverzorger naar ondernemer. Dat vraagt ook andere competenties van de adviseur. Waar het vroeger voldoende was dat je met elkaar kon praten over de kwaliteit van het vee, de opbrengst van het land en de kosten van een nieuwe machine, wordt nu steeds meer verlangd dat de adviseur de rol van sparringpartner inneemt. Communicatie is belangrijker dan ooit!

Workshops, trainingen en gastlessen voor adviseurs in de agrarische sector

Communicatiestijlen als brug naar verbinding

Deze trainingsdag zal een introductie zijn in gespreksvaardigheden met oog voor de verschillende communicatiestijlen. Uitgangspunt voor deze dag is dat inzicht in de eigen communicatiestijl voorwaarde is voor een goede samenwerking. Het doel is dat de adviseur niet alleen zijn eigen gedrag leert herkennen en de gevolgen daarvan kan interpreteren, maar ook het gedrag van een ander kan interpreteren en accepteren. Zodat de adviseur leert om met inzicht in de eigen kwaliteiten, de verbinding aan te gaan met de omgeving. De adviseur leert de ander te zien als aanvullend in plaats van aanvallend.

Vragen die tijdens de training centraal staan: hoe kunnen jullie nog beter aansluiten bij elkaars behoeften? En hoe kunnen jullie nog beter je eigen vaardigheden en talenten inzetten? Zodat de communicatie makkelijker en soepeler verloopt, waardoor het werkplezier en de efficiëntie toeneemt. Ook besteden we tijdens deze training aandacht aan de onderlinge samenwerking. Zodat iedereen vanuit eigen talenten en vaardigheden zijn bijdrage kan leveren aan het team. Samenwerken vanuit kracht!

Doelen van de training

  • Inzicht krijgen in waarom mensen doen wat ze doen
  • Sterke en ontwikkelpunten van de deelnemers in kaart brengen en bespreken
  • Eigen communicatiestrategie optimaliseren
  • Andere stijlen leren inschatten en een brug slaan in gedrag naar anderen
  • Professionele en persoonlijke groei mogelijk maken, waardoor talenten ontdekt en versterkt worden

“In de DISC training hebben we gezien hoe wij onze eigen kwaliteiten, die voor elke adviseur verschillend zijn, het beste in kunnen zetten voor onze klanten. Mooie praktijkgerichte insteek en feeling met de agrarische sector.”

Jaap Roskam, mede-eigenaar Topteam Agrarische Verzekeringen Meer ervaringen »