Familiepatronen in de communicatie

Module 5

Familiepatronen in de communicatie

In het bedrijfsleven gaat men automatisch met elkaar om als collega’s of zakenpartners. Verschillen in functie, rol of niveau zijn helder en daar wordt naar gehandeld. In de agrarische sector is dit niet altijd helder. Je bent niet alleen collega of compagnon van elkaar, maar ook familie, naaste buur of dorpsgenoot. Communicatiestoornis op menig boerenerf is gestoeld op rolverwarring. De één gedraagt zich niet als zakenpartner, maar als kritische of voedende ouder. De ander gedraagt zich ook niet als zakenpartner, maar als volgzaam of rebels kind.

Patronen uit de jeugd blijven vaak lang bestaan

De patronen uit de jeugd worden voortgezet in het werk. Als zakenpartners met elkaar omgaan als ouder en kind, heeft dit invloed op alle betrokkenen, die verbonden zijn aan het bedrijf. Het bedrijfsleven proeft de negatieve sfeer en houdt zich afzijdig of probeert juist de regie naar zich toe te trekken. De partner of andere volwassen kinderen proberen het te doorbreken door op de stoel van de ‘redder’ te gaan zitten of door partijen aan te spreken vanuit de kritische ouderrol. Een wespennest is het gevolg. Iedereen blijft naar elkaar wijzen en de verantwoordelijkheid wordt structureel bij de ander gelegd. De gevolgen van deze onvolwassen wijze van communiceren zijn groot. De onderlinge relaties, de technische en economische cijfers en de verdere bedrijfsontwikkeling stagneert.

Communiceren vanuit de volwassen rol

Om deze rolverwarring te doorbreken is de verandering van één schakel voldoende. Waar vaak jarenlang verwacht wordt dat de oplossing bij de ander ligt: “als hij maar verandert, heb ik er geen last meer van”, richten we ons in deze module op verandering van binnenuit. “De wereld kan je niet veranderen, maar als jij verandert, verandert de wereld mee”. Vooral jonge mensen integreren deze werkvorm snel en genieten daardoor van de regie die ze zichzelf toe-eigenen door in de communicatie in de volwassen rol te blijven. Ze nodigen hiermee de ander uit om ook in de volwassen rol te komen. Communicatie vanuit volwassenheid en verbinding in plaats van communicatie vanuit strijd en hardheid.

Praktisch aan de slag met een trainingsacteur

Op deze trainingsdag vind een verdiepingsslag plaats in de verschillende gespreksvaardigheden en leert de adviseur werken met de transactionele analyse en de drama- en winnaarsdriehoek. Deze worden toegepast aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden. Op deze dag zal gewerkt en geoefend worden met een acteur.

“Tijdens een coachingsworkshop op de Noorderlandmelk jongerendag lichtte Paulien toe waarom het zo belangrijk is dat de band met je ouders op het erf goed is. Het is best confronterend als je een aantal van Paulien haar geschetste situaties in een soort van gelijke mate hebt meegemaakt. Ze geeft handvatten, waar je wat mee kan. Met behulp van fotokaarten gingen we ons gevoel omschrijven bij de communicatie in onze eigen omgeving. Met behulp van termen op een flip-over lukte het om mijn eigen rol in de thuissituatie te beschrijven. Paulien heeft mij erg fijn verder geholpen met deze situatie. Wat ik heel bijzonder vond is dat alle jongeren die aanwezig waren, het durfden om hun verhaal bij de kaart te delen. Vervolgens haakte Paulien in op het verhaal, zodat je er ook wat mee kan. En vooral, waarom het zo belangrijk is om altijd in gesprek te blijven. Het was erg fijn om deze middag samen met de jongeren van Noorderlandmelk en Paulien te beleven. Echt een aanrader.”

Erik Overkempe, jongerenadviseur Noorderlandmelk en melkveehouder te Raalte Meer ervaringen »