Muriël Meekes

Muriël Meekes

Agrarisch coach & trainer

Mijn naam is Muriël Meekes, coach en trainer binnen de agrarische sector. Nadat ik samen met mijn man een melkveebedrijf heb overgenomen zag ik het als toegevoegde waarde om mijn jarenlange ervaring in het werken met gezinnen te combineren met coaching van agrariërs.

Als coach mag ik een stukje mee lopen op het pad van de agrariër om samen te zoeken naar passende stappen richting het terugvinden van de eigen regie. Daarmee richt ik mij voornamelijk op de familiedynamieken die zowel zichtbaar zijn op het bedrijf, als aan de keukentafel. Dit kan gaan over relaties, maar ook over de intergenerationele vraagstukken, bedrijfsovernames, etc.

Tijdens de coaching komt het netwerk rondom de boer regelmatig ter sprake. Als trainer heb ik dan ook de mooie taak om beide werelden te combineren. Door de praktijkvoorbeelden te verwerken in de trainingen en daarnaast nieuwe kennis en vaardigheden over te dragen aan het netwerk rondom de boer draag ik bij aan een gezond en stevig agrarisch klimaat.

Contact opnemen

Voor meer informatie over Agritraining door Muriël of één van onze andere agritrainers kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of via ons algemene tel-nr.
085–064 55 91.

Muriël Meekes
Agrarisch coach & trainer

info@agritraining.nl