Didi Stoltenborg

Didi Stoltenborg

Agrarisch coach & trainer

Mijn naam is Didi Stoltenborg, coach en trainer in de agrarische sector. Na ervaring opgedaan te hebben als docent en coach in middelbaar en universitair onderwijs, werk ik nu met veel plezier als trainer voor Agritraining.

Als coach heb ik de mooie taak om agrariërs te begeleiden naar meer zelfinzicht, het maken van bewuste keuzes en het helder krijgen van de drijfveren achter die keuzes. De dynamieken die ik daarbij observeer aan de keukentafel, zijn vaak terug te leiden naar bijv. familiepatronen en vervaging van rolpatronen en taken binnen bedrijf en familie.

Daarnaast spelen emoties vaak een grote rol. Dat kan best spannend zijn – hoe ga je nou goed om met die emoties? De inzichten die ik als coach heb opgedaan, zouden veel erfbetreders enorm kunnen helpen in het leggen van de verbinding met de ander. Benieuwd zijn naar de beweegredenen van de ander, en écht een laagje dieper graven om erachter te komen wat de ander drijft. Dat legt de basis voor een prachtige samenwerking in verbinding.

Via Agritraining kan ik mijn kennis hierover met het netwerk rondom de boer delen. Ik doe dat met veel plezier, want wanneer niet alleen de boer, maar ook het netwerk rondom de boer op een dieper niveau communiceert en verbindt, gaan we met z’n allen naar een gezonde en prachtige sector!

Contact opnemen

Voor meer informatie over Agritraining door Didi of één van onze andere agritrainers kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of via ons algemene tel-nr. 085–064 55 91.

Didi Stoltenborg
Agrarisch coach & trainer

Contact opnemen met Agritraining - Agritrainers van Hogenkamp Agrarische Coaching - Wierden, Overijssel