Paulien Hogenkamp

Paulien Hogenkamp

Agrarisch coach & trainer

In 2013 startte ik Hogenkamp Agrarische Coaching met als missie: “persoonlijke ontwikkeling in de agrarische sector is een vanzelfsprekendheid”. De doelgroep die ik voor ogen had was helder: De boerenfamilie. De praktijk en ons team groeide en daarmee de naamsbekendheid. Ook de waardering van het agrarische netwerk voor onze werkzaamheden groeide.

Als een boer vanuit eigen kracht, een betrokken netwerk om zich heen verzameld, dan resulteert dat in een fijne samenwerking, waarin gewerkt wordt vanuit het win-win-principe. Het netwerk wordt dan niet meer gevraagd om problemen op te lossen, maar om samen na te denken over het oplossen van de problemen. Er ontstaat gelijkwaardigheid en de bereidheid om samen te groeien en te ontwikkelen. De boer ontwikkeld, maar het agrarische bedrijfsleven er omheen, wil natuurlijk ook mee ontwikkelen.

Waar in de agrarische buitendienst, trainingen decennia lang gericht zijn geweest op het ontwikkelen van vaardigheden en het verwerven van kennis, kwamen er nu vragen bij ons binnen of wij vanuit een coachende houding met de buitendienst aan de slag wilden. Persoonlijke ontwikkeling in groepsverband, met als doel het versterken van zowel de interne als de externe communicatie.

Prachtige trainingen hebben we ontwikkeld en gegeven. Toch bleef het in de kinderschoenen staan. Totdat enkele coaches uit ons team er bewust tijd voor vrij hebben gemaakt, om het uit te laten groeien tot een volwaardige en volwassen tak, die inmiddels in volle bloei staat. Hoe mooi is het dat we nu de gehele sector mogen laten groeien. Samen gaan we voor een mooie sector, waarin op een duurzame wijze gewerkt wordt aan verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Contact opnemen

Voor meer informatie over Agritraining door Paulien Hogenkamp of één van onze andere agritrainers kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of via ons algemene tel-nr. 085–064 55 91.

Paulien Hogenkamp
Agrarisch coach & trainer

Contact opnemen met Agritraining - Agritrainers van Hogenkamp Agrarische Coaching - Wierden, Overijssel