Maruschka Boomsma

Maruschka Boomsma

Agrarisch coach & trainer

Als kind wilde ik graag op een boerderij wonen. Ik voelde me verbonden met het platteland, koeien, de generaties van traditie om voor het land te zorgen. Maar mijn leven ging heel anders! Ik ging de opleiding Maatschappelijk werk en Dienstverlening doen en werd daarnaast trainer Geweldloze Communicatie. Als trainer bij Hogenkamp Agrarische Training komen deze twee passies prachtig samen.

Als trainer voel ik me als een vis in het water. Samen met de deelnemers in de groep een beweging creëren, waarbij we met en door elkaar iets nieuws leren. Iedereen met zijn eigen kennis, ervaring en energie. Ik zorg voor een veilige en tegelijk uitdagende ruimte.

Door het coachen van agrariërs sta ik dicht bij de leefwereld. Deze kennis helpt me om tijdens trainingen voor derden een brug te slaan tussen twee verschillende werelden. Of zijn ze niet eens zo verschillend?

Daar waar we strijd ervaren in contact met de ander, is vaak alleen maar oog voor strategieën en niet voor de onderliggende behoeften. Word ik wel gezien en gehoord? Heeft de ander wel respect voor mijn situatie? Hoe kan ik zo naar de ander luisteren, dat er ruimte ontstaat voor meerdere invalshoeken?

Deze uitdagingen vlieg ik als trainer aan vanuit de Geweldloze Communicatie. Dat betekent niet dat we niet meer voor onze mening op mogen komen! Door verbinding te maken met onze eigen motieven en intentie, kunnen we een echte verbinding aangaan met de ander. Dan komen we weer in onze kracht en ontstaan er constructieve en betekenisvolle gesprekken. Van hieruit is het veel makkelijker om elkaar te horen en om onze doelen te bereiken.

Contact opnemen

Voor meer informatie over Agritraining door Maruschka of één van onze andere agritrainers kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres of via ons algemene tel-nr. 085–064 55 91.

Maruschka Boomsma
Agrarisch coach & trainer

Contact opnemen met Agritraining - Agritrainers van Hogenkamp Agrarische Coaching - Wierden, Overijssel